top of page

Allmänna villkor

Välkommen till HA Recovery Coach! Genom att använda vår webbplats och tjänster godkänner du följande villkor:

Immateriella rättigheter:

Allt innehåll på vår webbplats ägs av HA Recovery Coach. Du får inte reproducera eller distribuera något innehåll utan vårt tillstånd.

Innehållsansvar:

Vi är inte ansvariga för innehållet på några länkade webbplatser. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa mot alla anspråk relaterade till din webbplats innehåll.

Ändringar av villkoren:

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera dessa villkor när som helst. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du de reviderade villkoren.

Kontakta oss:

Om du har några frågor eller funderingar om dessa villkor, vänligen kontakta oss på HRecoverycoach[at]gmail.com.

Återbetalning/avbokningsregler

1. Ombokningspolicy: Du kan boka om ditt möte upp till 1 timme innan sessionen börjar utan några extra avgifter eller påföljder.

2. Avbokningspolicy för ad-hoc-coachningssessioner: Du kan avboka din ad-hoc-coachningssession upp till 12 timmar före den planerade starttiden. Om avbokning sker senare än detta fönster debiteras du en avgift motsvarande hela sessionsavgiften.

3. Återbetalningspolicy för 8-veckors 1:1 HA Recovery Program: Om du beslutar dig för att dra dig ur 8-veckors 1:1 HA Recovery Program inom en vecka efter köpet har du rätt till full återbetalning av din betalning. Uttagsbegäranden som görs efter denna enveckorsperiod kommer inte att vara berättigade till återbetalning.

Fraktpolicy

Vi tillhandahåller inte fysiska produkter eller frakttjänster som en del av våra coachningssessioner. Våra tjänster utförs helt online. Efter att du har bokat en coachningssession kommer du att få en bekräftelse via e-post tillsammans med alla nödvändiga detaljer eller instruktioner för att komma åt sessionen.

Om du har några frågor eller funderingar angående utförandet av våra coachningstjänster, tveka inte att kontakta oss på HRecoverycoach[at]gmail.com.

Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy förklarar hur HA Recovery Coach samlar in, använder och skyddar personlig information som erhållits från användare av vår webbplats och tjänster.

Information vi samlar in:

Vi kan samla in följande typer av personlig information:

 • Namn

 • E-postadress

 • Kontaktinformation

 • Faktureringsinformation (om tillämpligt)

 

Hur vi använder din information:

Vi använder informationen vi samlar in för följande ändamål:

 • Att tillhandahålla coachningstjänster

 • Att kommunicera med användare om deras coachningssessioner

 • För att behandla betalningar (om tillämpligt)

 • För att skicka reklammeddelanden om nya tjänster eller specialerbjudanden (med samtycke)

Datalagring:

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning det är nödvändigt för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla vår policy.

Datadelning:

Vi säljer, handlar inte med eller på annat sätt överför din personliga information till externa parter utan ditt medgivande.

Dina rättigheter:

Du har rätt att:

 • Få tillgång till din personliga information

 • Korrigera eventuella felaktigheter i dina personuppgifter

 • Begär radering av dina personuppgifter

 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter

 • Återkalla samtycke för marknadskommunikation

Datasäkerhet:

Vi är angelägna om att säkerställa att din information är säker. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och säkra den information vi samlar in.

Ändringar av denna integritetspolicy:

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra vår integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida med ett uppdaterat revisionsdatum.

Kontakta oss:

Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på HRecoverycoach[at]gmail.com.

Genom att använda vår webbplats och våra tjänster samtycker du till villkoren i denna integritetspolicy.

bottom of page