top of page

Benskörhet och kolesterol vid Hypotalamisk Amenorré


Benhälsa och kolesterol vid Hypotalamisk Amenorré

Låt oss idag fördjupa oss i ett ofta förbisett samband: kopplingen mellan benhälsa och kolesterol, särskilt i samband med Hypotalamisk Amenorré (HA). Om du tidigare har läst mina inlägg om kolesterol respektive benskörhet, får du här en mer holistisk förståelse.

 

Östrogen och benhälsa

 

I diskussionen om Hypotalamisk Amenorré (HA) är östrogens centrala roll avgörande för benhälsan och benskörhet. Det är välkänt att minskade östrogennivåer ökar risken för benskörhet och minskar bentätheten. Vid Hypotalamisk Amenorré (HA) är låga östrogennivåer också kopplade till ökad mängd märgfettvävnad (MAT), vilket förvärrar förlusten av bentäthet och styrka.

 

Progesterons inflytande

 

Även om östrogen ofta får störst uppmärksamhet när det gäller benskörhet, bör vi inte glömma bort rollen som progesteron spelar. Forskning indikerar att det finns en interaktion mellan östrogen och progesteron i den kvinnliga fysiologin. Tillsammans främjar de maximal bentäthet. Studier visar att progesteron kan öka antalet osteoblaster och deras mognad (celler som bildar skelett samt reparerar det befintliga skelettet), särskilt under lutealfasen av menstruationscykeln. Därför kan brist på progesteron leda till minskad benbildning, vilket understryker vikten av samverkan mellan dessa hormoner för att bibehålla benhälsan.

 

Kolesterolens roll

 

Men vad har kolesterol för betydelse i detta sammanhang? Jo, osteoblaster, som är ansvariga för benbildning och reparation, är beroende av kolesterol för energi och funktion. Kolesterol är en kritisk komponent för överlevnaden av osteoblaster och för benmineralisering. Dessutom underlättar kolesterol mognaden av mesenkymala stamceller (MSC) som härstammar från benmärgen. Men, precis som med andra hormoner, verkar kolesterol inom ett optimalt intervall för att fungera effektivt. Överdrivet höga kolesterolnivåer kan störa benmetabolismen genom att öka resorptionen (benupplösning) samtidigt som benbildningen minskar, vilket stöds av studier på både människor och gnagare.

 

Benskörhet och kolesterol vid Hypotalamisk Amenorré

 

Sambandet mellan benskörhet och kolesterol vid Hypotalamisk Amenorré är komplext. Om du befinner dig i en situation med Hypotalamisk Amenorré, osteoporos/osteopeni och höga kolesterolnivåer, kan du bli förvirrad av hur dessa faktorer samspelar. Du kanske har försökt undvika kolesterolrik mat och strikt träning, men ändå har höga kolesterolnivåer kvarstått. Fundera på om en långvarig diet med restriktioner, vilket ju lett dig till Hypotalamisk Amenorré, kan vara en gemensam bidragande orsak till både låga östrogennivåer och höga kolesterolnivåer. Kan din rädsla för att konsumera animaliska produkter som är rika på kolesterol oavsiktligt försämra din benhälsa?

 

Istället för att fokusera på att undvika kolesterol, vilket du redan har prövat, låt oss istället adressera den underliggande orsaken: hormonell obalans, som manifesterar sig som låga nivåer av östrogen och progesteron. Att få tillbaka din ägglossning och läkning av Hypotalamisk Amenorré är lösningen till både kolesterolnivåer och benskörhet. Och hur läker du Hypotalamisk Amenorré? Absolut inte genom att undvika mat! Var inte rädd för animaliska produkter!

Comments


Om Mig

Du behöver inte gå igenom HA ensam

Om du förlorat din mens på grund av (för) lite mat, (för) mycket träning och/eller stress finns jag här för dig. Jag har haft ynnesten att hjälpa så många kvinnor återfå en normal menscykel efter Hypotalamisk Amenorre (HA) och lovar dig, det är möjligt även för dig! 

Låt inläggen
kommer till dig.

Tack för att du skickade in!

  • Instagram
Mother and Baby

ANSÖK HÄR

för att återställa din menscykel på 8 veckor

bottom of page